Cena
   

Faktúrovaná cena za vykonané odborné prehliadky a skúšky je tvorená vzájomnou dohodou (v zmysle § 3 Zákona o cenách NR SR č. 19/1996 Z. z.) resp. podľa cenníkov spol. s r. o. PRESOX, Dunajská Lužná. Samozrejme, že som prístupný dohode a je možnosť dohodnúť sa na obojstranne akceptovateľnej cene.

Nie som platcom DPH.
Štandardom pri splatnosti faktúry je 14 dní, s možnosťou dohody na dlhšej dobe splatnosti

    Späť