Vykonávam
    Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
    Montáž plynovodov a tlakových staníc
    Spracovanie miestnych prevádzkových predpisov
    Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie
    Vykonávanie školení obslúh plynových zariadení
    Vykonávanie školení pracovníkov vykonávajúcich montážne práce na plynových zariadeniach
    Cena
    Kontakt