Montáľ plynovodov a tlakových staníc
   
V rozsahu:
 
Zariadenia na:
 
 
- zásobovanie plynom (tlakové stanice)do 10Nm3/h
 
- rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3MPa vrátane
 
- rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.003MPa
    - spotrebu plynov spaµovaním s výkonom od 5kW do 0.5MW
     

Médium: vykurovacie a technické plyny

    Spä»