Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
0139-IKO/2005 PZ A Aa,b,c1,c2,d,e,f,g1,g2,g3,h,i Ba,b,c,d,e,f,g1,g2,h,i
Médium: vykurovacie, technické a medicinálne plyny.
   
 
Aa
- výrobu plynov
 
Ab
- skladovanie plynov
 
Ac1
- plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov
 
Ac2
- plnenie nádrží motorových vozidiel plynom
 
Ad
- zásobovanie plynom (tlakové stanice)
 
Ae
- zvyšovanie tlaku plynu
 
Af
- znižovanie tlaku plynu
 
Ag1
- rozvod plynov
 
Ag2
- plynovody z nekovových materiálov
 
Ag3
- acetylénovody
 
Ah
- spotrebu plynov spaľovaním
 
Ai
- chladenie a mrazenie (chladiace okruhy)
 
Ba
- výrobu plynov do 10 Nm3/h vrátane
 
Bb
- skladovanie plynov s objemom do 100 m3
 
Bc
- plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane
 
Bd
- zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h
 
Be
- zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4
 
Bf
- znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
 
Bg1
- rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
 
Bg2
- prípojky z nekovových materiálov
 
Bh
- spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
 
Bi
- chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladivá od 3 kg do 25 kg vrátane
    Späť